برخی از موضوعات مقالات:

 
مقاله ها و پایان نامه ها

اقتصاد” کاره‌ای”

 منبع http://www.saat24.news/news/35973/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C ساعت24- وضعیت فعلی اقتصاد و اشتغال در کشور خوب نیست برای بهبود اشتغال در کشور راهکارهای مختلفی مطرح است که یکی از این راه ها توسل به فعالیت های اقتصادی و اشتغال آفرین ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2185)

تقدیم به بهترین هدیه خدا همسر مهربانم که مشوق و حامی من در زمان تحصیلم بود پروژه مقطع کارشناسی برق – قدرت عنوان: بررسی پارامترهای طراحی ترانسفورماتورهای قدرت تکه فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2184)

برای مدار زیر می‌باشد از BODY EFFECT و CHANNEL LENGTH MODULATION صرف نظر کنید. جریان IBIAS را محاسبه کنید. یک تقویت‌کننده دیفرانسیلی داده شده است که برای بهبود CMRR این تقویت‌کننده مدار داخل خط‌چین به ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2182)

توضیح: در ترجمه متن پیوست موارد ذیل قابل ذکر است: در برخی موارد به منظور رساتر نمودن مفهوم جمله و ضمن رعایت امانتداری در اصل متن برخی توضیحات داخل پرانتز آورده شده و در پایان ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2181)

مقدمه هویتبخشی از روی آثار ملی و سنتی ایران، نه تنها هویت مستقل بصری که ایرانی باشد به انیمیشن میدهد، بلکه از نظر حسی به جهان بینی ایرانی نزدیکتر است زیرا ضوابط بصری این هنرها ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2180)

مقدمه هویتبخشی از روی آثار ملی و سنتی ایران، نه تنها هویت مستقل بصری که ایرانی باشد به انیمیشن میدهد، بلکه از نظر حسی به جهان بینی ایرانی نزدیکتر است زیرا ضوابط بصری این هنرها ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2179)

مقدمه: تاریخچه پیدایش : اگرچه محیط کار وارتباط آن باتندرستی نیروی کارازروزگاران پیشین شناخته شده است، امادرگذشته اقدامی درخور توجه درمورد حفاظت نیروی کار دربرابر خطرات شغلی انجام نمی پذیرفت. مطالعه شرایط کاردرمعادن طلا، نقره ادامه مطلب…

background